Φοιτητές

EPICUR > Εκπαιδευση > Φοιτητές

Φοιτητές

Μέσω του EPICUR θα προσφερθούν κατά τους ερχόμενους μήνες νέα προγράμματα στους φοιτητές του.

Τα προσφερόμενα προγράμματα:

Πτυχίο Liberal Arts and Sciences με δύο κατευθύνσεις σπουδών:

 1. «Περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα»
 2. «Ευρωπαϊκές ταυτότητες»

Οι γλώσσες του EPICUR

Μέσω του EPICUR προάγεται η πολυγλωσσία. Στόχος μας είναι όλοι οι φοιτητές μας να μπορούν να μιλούν τουλάχιστον μία από τις τοπικές μας γλώσσες πέραν της μητρικής τους και της αγγλικής γλώσσας.

Μέσω του EPICUR προάγεται μια φοιτητοκεντρική προσέγγιση τόσο στην Εκπαίδευση όσο και στη Διακυβέρνηση. Ιδρύσαμε ένα Συμβούλιο Φοιτητών το οποίο είναι επί του παρόντος υπεύθυνο για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το σύστημα διακυβέρνησης που εφαρμόζουμε καθώς και για τις δραστηριότητες και τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών του EPICUR συνεργάζονται επίσης στενά με τους επικεφαλής των Πακέτων Εργασίας του έργου.

Αν είστε φοιτητής της Συμμαχίας και ενδιαφέρεστε για τη Συμμετοχή φοιτητών στο πλαίσιο του EPICUR, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Νέες μορφές κινητικότητας: νέες ευκαιρίες

Κύριος στόχος του EPICUR είναι η προώθηση της κινητικότητας για όλους και με κάθε μορφή.

 • βραχυπρόθεσμη
 • μακροπρόθεσμη
 • ψηφιακά εργαλεία
 • χρήση παιχνιδοποίησης
 • συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας χάρη στο εικονικό μας campus

Χάρη στη συνεργασία μας, θα ενθαρρύνουμε τους φοιτητές μας να συμμετέχουν στην κινητικότητα, η οποία μπορεί να έχει φυσική μορφή, μέσω βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης παραμονής στο εξωτερικό, ή ακόμα και εικονική μορφή μέσω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτουμε.

Προάγουμε επίσης τη μικτή κινητικότητα που συνδυάζει τις δύο τεχνικές και αποδεικνύει τον βαθμό σύνδεσης που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των περιφερειών.

Οι φοιτητές αποθαρρύνονται συχνά να συμμετέχουν σε δράσεις κινητικότητας, λόγω του μεγάλου γραφειοκρατικού φόρτου διεκπεραίωσης των αιτήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα.

Φιλοδοξία μας είναι να εφαρμόσουμε την προσέγγιση της παιχνιδοποίησης και τη μέθοδο της «βιωματικής μάθησης» προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε και να αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης της κινητικότητας και να καταργήσουμε τα περισσότερα από αυτά τα εμπόδια. Θα προσφέρουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση της κινητικότητας που να υποστηρίζει τόσο τη φυσική όσο και την εικονική μορφή της.ε

Αναλυτικά προγράμματα του EPICUR

Στο πλαίσιο του EPICUR θα παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού EPICUR για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων/εργασιών. Μακροπρόθεσμα, θα μπορεί κάποιος φοιτητής να αποκτήσει ακόμη και πτυχίο EPICUR.

Liberal Arts & Sciences

Το EPICUR στοχεύει να διευρύνει τη διδακτική προσφορά του στον τομέα των Liberal Arts & Sciences, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα πτυχίο «European Bachelor of Liberal Arts and Sciences».

Αναπτύσσουμε δύο κατευθύνσεις σπουδών που εντάσσονται στην παράδοση των Liberal Arts & Sciences (LAS):

Στο πλαίσιο καθεμίας από τις κατευθύνσεις αυτές οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν υφιστάμενα προβλήματα από νέες διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές προοπτικές μέσω πληθώρας υπερσύγχρονων συστημάτων διδασκαλίας, όπως κοινά και παράλληλα μαθήματα, εντατικά μαθήματα από διαφορετικά γνωστικά πεδία (block courses), εκδρομές και θερινά σχολεία, τόσο διά ζώσης όσο και ψηφιακά. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές του EPICUR εκτίθενται σε ένα διεπιστημονικό αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και σε μεθόδους διδασκαλίας που προάγουν την κριτική σκέψη, την αυτόνομη μάθηση και τη μετασχηματίζουσα μάθηση.

Τα κοινά προγράμματα σπουδών LAS θα χρησιμεύσουν ως σημεία αποκρυστάλλωσης, επιρροής και επαναπροσδιορισμού της μάθησης και της διδασκαλίας στα πανεπιστήμιά μας γενικότερα. Έτσι, οι εμπειρίες που θα αποκομιστούν κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος LAS για παράδειγμα, η ανάπτυξη ενοτήτων μαθημάτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία θα αξιοποιηθούν κατά την ανάπτυξη νέων φοιτητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης βασισμένων στην επίλυση προκλήσεων και, συνεπώς, θα συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκπαίδευση / Φοιτητές

Διεπιστημονική συνεργασία για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης, στην ανάπτυξη της κριτικής ανάλυσης και σκέψης, και στην ικανότητα ανάληψης ηγετικού ρόλου και διατύπωσης σαφών και πειστικών επιχειρημάτων.

Έρευνα

Ενίσχυση διαπεριφερειακών μετα-δικτύων, ανάπτυξη εργαστηρίων μεταπτυχιακού επιπέδου και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ερευνητών για αποφοίτους σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Προγράμματα πρακτικής άσκησης

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης Χάρη στα συνδεδεμένα campus και στα δίκτυά μας, το EPICUR θα μπορεί να βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν τη θέση πρακτικής άσκησης που αναζητούν.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.