Διαχείριση του έργου – ΠΕ1

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Δραστηριότητες > Διαχείριση του έργου – ΠΕ1

Το πρώτο Πακέτο Εργασίας δημιουργεί το πλαίσιο που θα διασφαλίσει εγκαίρως την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του, καθώς και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου χωρίς σημαντικές διαφορές ή παρεκκλίσεις. 

Δραστηριότητες

Το ΠΕ απαρτίζεται από 4 δραστηριότητες:

 1. «Επιτήρηση και υλοποίηση διαχείρισης του έργου» σε κάθε ίδρυμα-εταίρο, μέσω της σύστασης τοπικών Ομάδων Υλοποίησης-Εταίρων, που συγκεντρώνουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο EPICUR, και μέσω συστηματικής επιτήρησης και αναφοράς σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τη χρήση του συνεργατικού εργαλείου του έργου και 6 εξαμηνιαίων εκθέσεων. 
 2. «Βάσεις υλοποίησης του έργου» για τον ορισμό των συμβατικών εγγράφων, την οργάνωση μιας εναρκτήριας εκδήλωσης ανάπτυξης ομαδικότητας, και τη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης του έργου.
 3. «Τεχνική παρακολούθηση του έργου» για τη διασφάλιση ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, μέσω συστηματικών συναντήσεων και επιτήρησης. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι δημιούργησαν μια Ομάδα Διαχείρισης Έργου (PMT), που απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπευθύνους του έργου εκ μέρους των εταίρων και από τους επικεφαλής των ΠΕ και συντονίζεται από τον Συντονιστή Στρατηγικού σχεδιασμού του επικεφαλής εταίρου, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συνεχών συζητήσεων στο πλαίσιο μηνιαίων συνεδριάσεων. Η τεχνική παρακολούθηση του έργου πραγματοποιείται μέσω εκθέσεων που υποβάλλονται συστηματικά στη Συντονιστική Επιτροπή ανά έξι μήνες.
 4. «Στρατηγική παρακολούθηση του έργου» για διασφάλιση της συσχέτισης μεταξύ της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του EPICUR και των δραστηριοτήτων του έργου, ώστε οι δραστηριότητες να εναρμονίζονται με τη Δήλωση αποστολής και να συμβάλλουν στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων. Αυτή η δραστηριότητα εμπεριέχει επίσης τις ενδιάμεσες και τις τελικές εκθέσεις προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το Πακέτο Εργασίας 1 μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με όλα τα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας, και συγκεκριμένα με το ΠΕ6 «Βιωσιμότητα»  καθώς θέτει τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική: του EPICUR: Το υπό εξέλιξη έργο αποτελεί την πιλοτική φάση μιας μακρόχρονης διαδικασίας που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ενσωματωμένου στα πανεπιστήμια-εταίρους. Το ΠΕ1, συνεπώς, επιτρέπει στους εταίρους να δοκιμάσουν τις δομές διακυβέρνησης και τα εργαλεία διαχείρισης που έχουν επιλεχθεί.

Οργάνωση

Το Πακέτο Εργασίας 1 συντονίζεται από το University of Strasbourg(Unistra), ωστόσο όλα τα ιδρύματα-εταίροι εμπλέκονται τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.