Πολυγλωσσία και συμπεριληπτική διακυβέρνηση – ΠΕ2

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Δραστηριότητες > Πολυγλωσσία και συμπεριληπτική διακυβέρνηση – ΠΕ2

Το Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2) επικεντρώνεται σε δύο βασικές ευρωπαϊκές αξίες: την πολυγλωσσία και τη συμπεριληπτικότητα. Οι δύο αξίες περιστρέφονται γύρω από τον ρόλο που η γλώσσα καλείται να διαδραματίσει στην Ευρώπη του μέλλοντος, με την πολυγλωσσία να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό δυνατό της σημείο, και τη συμπεριληπτικότητα την πιο σημαντική της προϋπόθεση. Για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκό Πεδίου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025 το EPICUR στηρίζει τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε οι νέες γενιές Ευρωπαίων να μιλούν τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους.

Απώτερος στόχος μας είναι, με την πάροδο του χρόνου, το EPICUR να αποτελεί έναν από τους προτιμώμενους παρόχους της Ευρώπης σε όλα τα θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας, όχι απλώς διατηρώντας, αλλά ενισχύοντας περαιτέρω τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, το EPICUR δεσμεύεται να παραδώσει απτά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν την κοινωνία της Ευρώπης, ενδυναμώνοντας τον πλούσιο πολυγλωσσικό χαρακτήρα της. Για να το πετύχει αυτό, όπως άλλωστε ισχύει για όλες τις δραστηριότητες του έργου, το EPICUR θα προάγει τη διεπιστημονική και υπερκλαδική προοπτική καθώς και μια προσέγγιση βασισμένη στην επίλυση προκλήσεων.

Τα πανεπιστήμια-εταίροι του EPICUR βρίσκονται σε 6 διαφορετικές χώρες που αντιστοιχούν σε 5 διαφορετικές επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες: ολλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και πολωνικά. Η γλωσσική πολυμορφία των πανεπιστημίων του EPICUR αποτελεί ένα από τα κύρια δυνατά σημεία του δικτύου. Το EPICUR θα αξιοποιήσει αυτό το δυνατό σημείο καθιερώνοντας ένα ευρωπαϊκό «απόθεμα γνώσης και πράξης» σχετικά με την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμικότητα που θα χρησιμεύει ως πηγή έμπνευσης για τη μελλοντικά βιώσιμη γλωσσική διδασκαλία, τόσο για τα πανεπιστήμια όσο και για την κοινωνία γενικότερα.

Δραστηριότητες

Μια από τις πρώτες δραστηριότητες για την επίτευξη του στόχου μας είναι να διερευνήσουμε τα γλωσσικά προγράμματα που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια-εταίρους και να καθορίσουμε σε ποιον βαθμό μπορούν να προστεθούν νέες συνδέσεις και συνεργασίες, να ενισχυθούν, να συνεχιστούν οι υπάρχουσες ή ακόμη και να επεκταθούν σε άλλα πανεπιστήμια-εταίρους.

Επιπλέον, θα αναγνωριστεί επίσημα μια Δήλωση για την πολυγλωσσία και μια Επιστολή Πρόθεσης για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Γλωσσικής Πολιτικής του EPICUR που έχουν υπογραφεί από όλους τους πρυτάνεις και προέδρους των πανεπιστημίων-εταίρων.

Τα επόμενα βήματα αφορούν τον σχεδιασμό ενός Ευρωπαϊκού Μοντέλου Γλωσσικής Πολιτικής και την πιλοτική δοκιμή του σε άλλα πανεπιστήμια-εταίρους, μεταξύ των οποίων το University of Freiburg, ώστε να προκύψει μια επισκόπηση των κινήτρων που ωθούν τους φοιτητές στην εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών και να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές κινητικότητας για τα ευρωπαϊκά γλωσσικά προγράμματα.

Οργάνωση

Το University of Amsterdam (UvA) είναι ο επικεφαλής του πακέτου εργασίας 2 (ΠΕ2) και, συνεπώς, υπεύθυνο για την επιτυχή και έγκαιρη ανάπτυξη του συνόλου παραδοτέων για το ΠΕ2.

Άλλα πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε ειδικές εργασίες του ΠΕ2 είναι το University of Strasbourg (Unistra) υπεύθυνο για τα γλωσσικά προγράμματα και τα κίνητρα που ωθούν τους φοιτητές στην εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών, και το University of Haute-Alsace (UHA) αρμόδιο για τα διαπολιτισμικά εργαστήρια κατάρτισης δεξιοτήτων και εκμάθησης γλωσσών (tandem) «Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή».

Το University of Freiburg θα λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμών για την εσωτερική εφαρμογή μιας γλωσσικής πολιτικής βασισμένης στο μοντέλο γλωσσικής πολιτικής του EPICUR και θα κοινοποιήσει τις εμπειρίες του σε όλα τα μέλη της Συμμαχίας.

Ασφαλώς, υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις με άλλα πακέτα εργασίας όπως το ΠΕ3, καινοτόμος διδασκαλία στο πλαίσιο των Liberal Arts & Sciences, και το ΠΕ4, εικονική και μικτή κινητικότητα φοιτητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.