Διαπανεπιστημιακό Campus – ΠΕ4

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Δραστηριότητες > Διαπανεπιστημιακό Campus – ΠΕ4

Αυτό το Πακέτο Εργασίας επικεντρώνεται στην πρόκληση να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της εκπαίδευσης των μελλοντικών ηγετών της Ευρώπης (ελιτισμός) και της υποχρέωσης για κοινωνική ενσωμάτωση στις κοινωνίες της Ευρώπης μέσω της εκπαίδευσης (συμπερίληψη). Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να είναι συμπεριληπτικά, χωρίς να θυσιάζουν την αριστεία και χωρίς να παραιτούνται από το ισχύον σύστημα ελάχιστου ελέγχου στο επίπεδο εισαγωγής φοιτητών (λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εισαγωγής μεταξύ των 8 εταίρων του EPICUR).

Σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδίως στις ΗΠΑ, τα πανεπιστήμια βασίζουν την αριστεία τους στον έλεγχο της ακαδημαϊκής ποιότητας των φοιτητών κατά την εισαγωγή τους. Η πρόκληση, συνεπώς, για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι να συνδυάσουν, αφενός, την επιδίωξη της αριστείας (βραβεία Νόμπελ, άριστοι εκπαιδευτικοί και ερευνητές) στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού με το κοινωνικό αίτημα κοινωνίας (και τη νομική υποχρέωση), αφετέρου, για πανεπιστήμια ανοιχτά προς όλους τους φοιτητές. Υπό το πρίσμα αυτής της πολιτικής «ανοίγματος», τα πανεπιστήμια καλούνται να ενσωματώσουν την έννοια της «συμπεριληπτικής αριστείας».
Για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, θα δημιουργήσουμε τα απαιτούμενα εργαλεία και τις κατευθυντήριες οδηγίες προς ένα κοινό πλαίσιο, τόσο διαδικαστικό όσο και τεχνικό, για μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη στη συμπεριληπτική αριστεία. Το πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί σε δύο διαφορετικά πιλοτικά μαθήματα.

Δραστηριότητες

Συνεπώς, οι κύριες δραστηριότητες του ΠΕ4 είναι: 

 • ο σχεδιασμός διαδικασιών προς ένα διαπανεπιστημιακό campus συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την εισαγωγή των φοιτητών καθώς και των διαδικασιών για την αξιολόγηση των μαθημάτων και την παρακολούθηση της κινητικότητας
 • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνικών πλατφορμών για ένα διαπανεπιστημιακό campus συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας μάθησης εικονικού campus (VCLP) και ενός συστήματος μητρώου εικονικού πανεπιστημίου (VURS)
 • ο σχεδιασμός διαδικασιών διδασκαλίας και η δημιουργία ενοτήτων διδασκαλίας για την έρευνα στον τομέα της βιωσιμότητας

Αυτές οι δραστηριότητες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της δομής για τη δημιουργία ενός διαπανεπιστημιακού campus του μέλλοντος που θα υποστηρίζει την απρόσκοπτη και εικονική κινητικότητα.

Οργάνωση

Αυτό το πακέτο εργασίας συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενώ βασικές συνεισφορές σε συγκεκριμένες εργασίες θα προέρχονται από το University of Freiburg (ALU-FR) και το Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Όλοι οι εταίροι θα συνεισφέρουν στις ασκήσεις χαρτογράφησης.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.