Ενδυνάμωση & σύνδεση περιφερειών – ΠΕ5

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Δραστηριότητες > Ενδυνάμωση & σύνδεση περιφερειών – ΠΕ5

Ενδυνάμωση και σύνδεση των περιφερειών μέσω ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου: Περιφερειακή ανάπτυξη εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών

Η βασική πεποίθηση του EPICUR είναι ότι η ποικιλομορφία αποτελεί για την Ευρώπη πηγή δύναμης. Στόχος του Πακέτου Εργασίας 5 είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που φέρνουν τις περιφέρειες της Ευρώπης πιο κοντά μεταξύ τους. Για να πετύχει τον στόχο αυτό, το EPICUR στρέφεται προς τρεις κατευθύνσεις: την έρευνα, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση.

Σε επίπεδο έρευνας, μέσω του EPICUR θα οργανωθούν τα περιφερειακά δίκτυα πανεπιστημίων σε ένα μετα-δίκτυο.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, το EPICUR καθιερώνει για τους φοιτητές προγράμματα πρακτικής άσκησης στην έρευνα σε συνεργασία με εταίρους από τον ακαδημαϊκό κόσμο, τον κόσμο των επιχειρήσεων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σχεδιάζει εργαστήρια μεταπτυχιακού επιπέδου και αναπτύσσει διαπολιτισμικά προγράμματα κατάρτισης.

Δραστηριότητες

Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ διαφόρων περιφερειακών δικτύων πανεπιστημίων

Το Πανεπιστήμιο BOKU είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης γόνιμης συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που θα φέρνει φοιτητές και ερευνητές πιο κοντά και θα προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών, δεξιοτήτων, πόρων και βέλτιστων πρακτικών με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Το EPICUR θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των δικτύων πανεπιστημίων μέσω της σύστασης μιας κοινής βάσης δεδομένων επαφών.

Σύνδεση των περιφερειών μέσω της επιχειρηματικότητας

Το ινστιτούτο KIT επιτηρεί τις δραστηριότητες επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του EPICUR και ηγείται του ευρύτερου πακέτου εργασίας. Η επιχειρηματικότητα δεν έχει σύνορα και, άρα, επωφελείται από την ποικιλομορφία των περιφερειών των εταίρων. Επιπλέον, αποτελεί έναν σημαντικό δίαυλο μέσω του οποίου τα πανεπιστήμια μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην περιφέρειά τους. Επιθυμία μας είναι να συνδέσουμε τα διάφορα οικοσυστήματα καινοτομίας και να προωθήσουμε την επιχειρηματική σκέψη μεταξύ των φοιτητών μέσω εργαστηρίων επιχειρηματικότητας για φοιτητές. Οι μελλοντικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν εξ αρχής διεθνή προσανατολισμό, που θα τους παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές όλων των περιφερειών. 

Σύνδεση περιφερειών μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ερευνητών και εργαστηρίων μεταπτυχιακού επιπέδου

Το KIT ηγείται των δραστηριοτήτων για την οργάνωση εργαστηρίων μεταπτυχιακού επιπέδου και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ερευνητών.
Τα εργαστήρια μεταπτυχιακού επιπέδου απευθύνονται σε προχωρημένους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ακολουθούν σταδιοδρομία στην έρευνα και προτίθενται να συνεχίσουν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Η διεπιστημονική, προσανατολισμένη στην έρευνα διδασκαλία στα μαθήματα μικτής μάθησης θα συμπεριλαμβάνει τους εταίρους αλλά και ερευνητικά κέντρα εκτός πανεπιστημίου.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ως ερευνητές στα πανεπιστήμια-εταίρους ή σε ερευνητικά κέντρα εκτός πανεπιστημίου. Μόνο το πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 εβδομάδων θα διεξαχθεί στο KIT. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ερευνητή, συμπεριλαμβάνουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υποδομές έρευνας και στοχεύουν στην εκπόνηση κοινών ερευνητικών έργων.
Οι φοιτητές θα αποκτούν επαγγελματική εμπειρία στην περιφέρεια του πανεπιστημίου-εταίρου, ασκούμενοι σε κάποιο ερευνητικό κέντρο, σε ιδιωτική επιχείρηση ή σε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων, τη διεύρυνση των προοπτικών τους και τη βελτίωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων τους. Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα συνοδεύονται από μεθόδους μάθησης μέσω κοινωνικής προσφοράς.

Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των περιφερειών μέσω διαπολιτισμικών δεξιοτήτων

Το πανεπιστήμιο UHA είναι υπεύθυνο για διάφορες διαπολιτισμικές πτυχές του έργου EPICUR. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτών που θα παρέχουν διαπολιτισμική κατάρτιση στους φοιτητές και στο προσωπικό κάθε πανεπιστημίου EPICUR. Τα προγράμματα κατάρτισης θα τους βοηθούν να συνεργάζονται με ευκολία εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Το UHA, και συγκεκριμένα το Κέντρο Διασυνοριακών Δεξιοτήτων  NovaTris (ANR-11-IDFI-0005), πρόκειται να υλοποιήσει μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων με δημοσκοπήσεις και προγράμματα κατάρτισης στοχεύοντας στη δημιουργία ενός εγχειριδίου μεθοδολογίας για διαπολιτισμικά θέματα.

Οργάνωση

Το πακέτο εργασίας 5 συντονίζεται από το Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ενώ το University of Natural Resources and Life Sciences στη Βιέννη (BOKU) και το University of Haute-Alsace (UHA) είναι επικεφαλής εργασιών.

Όλοι οι εταίροι θα συμβάλουν στην εκπόνηση των διαφόρων δραστηριοτήτων.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.