Η Συμβουλευτική Επιτροπή

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Διακυβέρνηση > Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατέχει ρόλο συμβούλου για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της συμμαχίας, προάγοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. Πρόκειται για έναν χώρο ανταλλαγής μεταξύ Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, όπου εξετάζονται οι στρατηγικές του EPICUR και προτείνονται συστάσεις για ενίσχυση του αντίκτυπου του EPICUR μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μέσω της εξουσίας που έχουν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της συμμαχίας και μέσω άσκησης πολιτικής πίεσης, θα συμβάλλουν στην προώθηση των συμφερόντων του EPICUR σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιότητες μελών

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συστήνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του EPICUR, αποτελείται από οχτώ μέλη, τα οποία προέρχονται από τους ακόλουθους τομείς:

 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Βιομηχανία/Έρευνα
 • Κοινωνία των πολιτών
 • Πολιτική

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου EPICUR ή με τη συχνότητα που θα κριθεί αναγκαία από τη Συντονιστική Επιτροπή. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριάσεων, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί με τη Συμβουλευτική Επιτροπή μέσω γραπτής διαδικασίας για την εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.