Research

EPICUR > Research

EPICUR Research​​

Τα πανεπιστήμια-έταιροι του EPICUR αναζητούν χρηματοδότηση, για να υλοποιήσουν τη συμπληρωματική ατζέντα τους στον τομέα της έρευνας. Στόχος τους είναι να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να συμπεριλαμβάνεται η έρευνα, η καινοτομία και η αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Θα εστιάσουμε και στις τέσσερις γωνίες του ευρωπαϊκού τετραγώνου της γνώσης: Εκπαίδευση, Έρευνα, Επιχειρήσεις, και Κοινωνία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μελλοντική «Έρευνα EPICUR» μπορεί να κάνει τη διαφορά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Δεδομένου ότι η συμμαχία μας πιστεύει ότι η διεθνής συνεργασία προάγει την επιστημονική και κοινωνική πρόοδο, σχεδιάζουμε να καταρτίσουμε μια κοινή ατζέντα στον τομέα της έρευνας και να εφαρμόσουμε μια διεπιστημονική και υπερκλαδική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε πιεστικά ερευνητικά ζητήματα, ή αλλιώς αυτό που εμείς αποκαλούμε προκλήσεις «EPIChallenges».
 • Το EPICUR έχει επιλέξει ως κύρια ομάδα-στόχο τους ερευνητές στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους, οι οποίοι θα πειραματιστούν με νέες μορφές εικονικής δικτύωσης και διαμόρφωσης της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. Θα κληθούν να δημιουργήσουν από κοινού την κοινότητα EPICommunity, ένα νέο δίκτυο κοινωνικών μέσων βασισμένο σε ελκυστικό σχεδιασμό με στοιχεία παιχνιδοποίησης. Το εν λόγω δίκτυο θα προσφέρει νέα εργαλεία που θα συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητα των επιστημονικών επιτευγμάτων και των σετ δεξιοτήτων, καθώς και στην προώθηση της μικτής κινητικότητας.
 • Οι ερευνητές του EPICUR θα κληθούν αφενός να σχηματίσουν συστάδες, τα EPIClusters, οι οποίες θα συνίστανται σε πειραματικές ανοιχτές ερευνητικές δομές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων EPIChallenges σε συνεργασία με εταίρους από τομείς εκτός ακαδημαϊκού κόσμου, και αφετέρου να συντονίσουν την κοινή χρήση των υπερσύγχρονων ερευνητικών υποδομών της κοινοπραξίας.
 • Ως περήφανο μέλος της πρώτης γενιάς συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, το EPICUR θα δημιουργήσει έξυπνες διασυνδέσεις με ομότιμες συμμαχίες μέσω του δικτύου EPIConnect, προκειμένου να διευκολύνει τη θέσπιση κοινών συστάσεων χάραξης πολιτικής για τη διαμόρφωση των Πανεπιστημίων του μέλλοντος.

Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα του EPICUR θα συμβάλει στη διαμόρφωση των μελλοντικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – Ανακαλύψτε τον κόσμο του EPICUR!

Βλ. το άρθρο σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων SwafS από την Annette Kollefrath-Persch (ALU-FR)

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.