Research

EPICUR > Research

EPICUR Research​​

EPICUR Research is gestart in 2021 en wordt gefinancierd uit de programmelijn “Science with and for Society” [SwafS van het Europese programma Horizon 2020]. EPICUR Research heeft ten doel een onderzoeksagenda voor de acht partneruniversiteiten te ontwikkelen en de interactie tussen wetenschap en samenleving te verbeteren en te versterken.

EPICUR Research beoogt early career researchers te empoweren door bottom-up samenwerkingsprocessen te initiëren en nieuwe EPICUR netwerken voor onderzoekers in alle stadia van hun carrière op te zetten met als doel een nieuw soort onderzoeksgemeenschap te ontwikkelen die disciplinaire afbakeningen doorkruist en universiteiten openstelt voor hun achterban.

Challenge-based research

EPICUR wil oplossingen voor maatschappelijk problemen ontwikkelen die gebaseerd zijn op de kennis en expertise van individuen en instellingen uit verschillende delen van de samenleving. EPICUR is overtuigd dat internationale samenwerking wetenschappelijke en maatschappelijke voortgang bevorderd en zal een gezamenlijke inter- en transdisciplinaire onderzoeksagenda opstellen die urgente onderzoeksvragen, ofwel EPIChallenges, adresseren.

Geinspireerd door de “Six Transformations to achieve the SDGs”, the Green Deal, “Missions of Horizon Europe”, en de EU Skills Agenda, is EPICUR van plan om te starten met de volgende 3 EPIChallenges: Duurzaamheid (inclusief Klimaatverandering en Energie); Mobiliteit, Migratie & Identiteit; en Transitie van de Publieke Gezondheidszorg. Het is de wens van EPICUR Research om jonge onderzoekers uit te nodigen nieuwe samenwerkingen te verkennen waarbij expertise en perspectieven bij elkaar worden gebracht om de uitdagingen voor wereldwijde gebeurtenissen zoals klimaatverandering, pandemieën en gedwongen migratie gezamenlijk aan te pakken.

Inter- en transdisciplinair onderzoek

Er zijn vele definities van inter- and transdisciplinair onderzoek die in de basis de noodzaak beschrijven om niet alleen data en informatie te integreren, maar ook te reflecteren op en verschillende methodologieën, instrumenten, benaderingen, technieken en theorieën voortkomend uit diverse onderzoeksdisciplines bij elkaar te brengen. Dit alles, om uiteindelijk voorbij de muren van universiteiten te komen en niet-universitaire partners te betrekken en toegang te bieden tot meer diverse bronnen zoals inheemse en praktische kennis.

EPICUR beschouwt interdisciplinariteit als een samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende academische disciplines en transdisciplinariteit als een samenwerking tussen academici en partners uit andere delen van de samenleving, zoals maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven. EPICUR bouwt voort op en helpt ideeën en concepten te realiseren die zijn ontwikkeld door SHAPE-ID, een EU-project dat de uitdagingen aanpakt van inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen Arts, Humanities and Social Sciences (AHSS) met andere wetenschappelijke, specifiek Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), disciplines (https://www.shapeid.eu).

Focus op Early Career Researchers

De EPICUR onderzoeks- en innovatieformats richten zich op early career researchers (ECRs). De alliantie beschouwt deze jonge onderzoekers als de nieuwe generatie van Europese onderzoeksleiders die instrumenteel zijn in de institutionele transformatie. Om dit te bereiken, hebben zij nieuwe, en meer, kansen nodig om de vaardigheden te verkrijgen om hun carrière verder te ontwikkelen onder nieuwe condities en in versneld tempo. EPICUR vertrouwt op het vermogen van early career researchers om het voortouw te nemen en wil hen vanaf het begin betrekken in het conceptualiseren van de formats. EPICUR is gecommitteerd om hen mee te nemen in de besluitvormingsprocessen en -structuren en hoopt zodoende een nieuwe academische cultuur op te bouwen die is gevormd door en voor de behoeftes van onderzoekers in alle stadia van hun carrière. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke uitdagingen van wetenschappers met gezinnen, vrouwelijke onderzoekers en onderzoekers met diverse (o.a. niet-academische) achtergronden die ondervertegenwoordigd blijven in de Europese academische wereld. 

EPICUR blijft samenwerking zoeken tussen EPICUR partners en externe partijen van omringende regio’s, inclusief maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven, door twee innovatieve formats voor onderzoekssamenwerking te ontwerpen en uit te voeren.

– Bouwen aan een EPICommunity

De EPICommunity is gericht op het aanreiken van nieuwe instrumenten aan early career researchers die hun autonomie en zichtbaarheid bevorderen door relevante vaardigheden te erkennen en hen mogelijkheden te bieden voor netwerken alsook voor blended mobiliteit. Early career researchers worden uitgenodigd om in co-creatie een prototype Europese sociaal netwerk van onderzoekers te ontwikkelen waarin matchmaking en samenwerking worden ondersteund gebaseerd op een aantrekkelijk ontwerp voor gamification dat het bestaande evaluatiemodel van onderzoekers helpt hervormen.

Early career researchers are invited to co-create a prototype for a European social network of researchers to support their matchmaking and collaboration and based on an attractive gamification design that reshapes the assessment of researchers.
More information to follow soon.

– Ontwikkelen van EPIClusters – Excellent Onderzoek op basis van EPIChallenges

EPIClusters zijn expertimentele onderzoeksformats die gericht zijn op het faciliteren van samenwerkingen tussen academici en externe partijen in onderzoek en innovatie. EPIClusters stimuleren het delen van (onderzoeks)infrastructuren en bronnen (labatoria, archieven, databases, bibliotheken etc.) om good practices van gezamenlijk onderzoek en innovatie op te schalen.

Network-tot-network samenwerking

EPICUR is een trots lid van het eerst cohort van European Universities allianties en bouwt sterk aan waardevolle connecties met andere peer European Universities allianties in EPIConnect om zo gezamenlijke beleidsaanbevelingen te kunnen doen en de Universiteiten van de Toekomst verder vorm te geven.


We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.