DLA STUDENTA

EPICUR > Edukacja > DLA STUDENTA

Students

W kolejnych miesiącach EPICUR będzie oferował swoim studentom nowe możliwości edukacyjne w ramach dedykowanych programów nauczania stworzonych z myślą o nich.

Nasza oferta:

Programy edukacyjne dla studentów studiów licencjackich w ramach nowego kierunku studiów Liberal Arts and Sciences, które obejmują dwie ścieżki edukacyjne:

 1. “Natural and Societal Sustainability”
 2. “European Identities”
Program edukacyjny dla studentów studiów magisterskich, w ramach których oferowane będą zajęcia w formie warsztatów o nazwie Masterlabs (KIT).
 • Masterlabs (KIT)

Dla studentów studiów doktoranckich EPICUR będzie miał do zaproponowania bogatą ofertę staży (Phd internships programme).

Języki obce w ramach konsorcjum EPICUR:

EPICUR promuje wielojęzyczność. Naszym celem jest, aby wszyscy nasi uczniowie potrafili posługiwać się przynajmniej jednym z naszych lokalnych języków, oprócz języka ojczystego i angielskiego.

EPICUR promuje podejście skoncentrowane na studencie, zarówno w zakresie edukacji, jak i zarządzania. Powołaliśmy Radę Studentów, która obecnie zajmuje się opracowywaniem nowych pomysłów na zarządzanie, jak również na nasze działania i wydarzenia. Członkowie Rady Studentów EPICUR ściśle współpracują również z liderami grup roboczych, które odpowiadają za poszczególne pakiety zadań.

Jeśli jesteś studentem jednego z Uniwersytetów Partnerskich EPICUR i jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w działania związane z Projektem, kliknij tutaj  aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Nowe formy mobilności: nowe możliwości

Głównym celem EPICURa jest promowanie mobilności dla wszystkich osób zaangażowanych i we wszystkich możliwych formach.
 • krótko i długoterminowe

 • narzędzia cyfrowe
 • gamification
 • połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej dzięki naszemu wirtualnemu kampusowi

Dzięki naszej współpracy, będziemy zachęcać naszych studentów do angażowania się w mobilność, która może być fizyczna poprzez krótko- lub długoterminowy pobyt za granicą lub może być również wirtualny dzięki naszym narzędziom cyfrowym.

Zachęcamy również do mobilności mieszanej, która łączy różne formy mobilności i pokazuje nowe kierunki i możliwości zacieśnienia współpracy między różnymi regionami Europy.
Pragniemy rozpropagować wśród studentów mobilność krótkoterminową, co za tym idzie znieść większość barier związanych z obawami osób wyjeżdzających na krótki okres czasu przed nadmiernie rozbudowaną i skomplikowaną ścieżką administracyjną.

Zapewnimy bardziej elastyczne podejście do mobilności, wspierając zarówno mobilność fizyczną, jak i wirtualną.

Naszym celem jest zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (gamification) oraz praktycznego podejścia do nauczania, czyli przede wszystkim uczenia się przez działanie.

EPICUR curricula

Programy nauczania EPICURa

Będzie istniała możliwość uzyskania certyfikatu EPICURowego za działania/kursy ukończone w ramach Projektu EPICUR. W dłuższej perspektywie może być możliwe otrzymanie dyplomu EPICUR.

Liberal Arts & Sciences

EPICUR ma na celu rozszerzenie oferty dydaktycznej w ramach nowego kierunku Liberal Arts and Sciences, Liberal Arts & Sciences, dążąc do stworzenia stopnia licencjata na poziomie europejskim na ww. kierunku.

W ramach LAS będą rozwijane dwa podstawowe przedmioty:

W ramach każdej ścieżki kształcenia studenci mają możliwość podejścia do problemów z nowych interdyscyplinarnych i międzykulturowych perspektyw w szerokiej gamie najnowocześniejszych formatów nauczania, w tym wspólnych i równoległych kursów, wspólnych kursów blokowych, wycieczek i szkół letnich, zarówno w formie fizycznej, jak i wirtualnej. W ten sposób studenci EPICURa będą mieli możliwość doświadczenia interdyscyplinarnego programu nauczania, jak również metod nauczania, które inspirują krytyczne myślenie, autonomiczne uczenie się oraz elastyczne podejście do całego procesu zdobywania wiedzy.

Wspólne kursy w ramach LAS posłużą jako punkty krystalizacji, wpływając na uczenie się i nauczanie na naszych uniwersytetach oraz zmieniając ich kształt. W ten sposób doświadczenia zdobyte podczas opracowywania programu LAS – na przykład opracowanie wspólnych modułów kursów – zostaną wykorzystane do opracowania dodatkowych form nauczania i uczenia się skoncentrowanych na uczniach i opartych na wyzwaniach, a tym samym przyczynią się do innowacji w edukacji w Europie.

Współpraca interdyscyplinarna mająca na celu identyfikację i rozwiązywanie problemów społecznych, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Szczególny nacisk kładzie się na promowanie świadomości i zrozumienia międzykulturowego, na rozwój krytycznej analizy i refleksji, a także na zdolność do zapewnienia przywództwa oraz do przedstawiania rzeczowych i przekonujących argumentów.

Research

Wzmocnienie sieci międzyregionalnych, rozwój laboratoriów i staży badawczych dla absolwentów w koopracji z partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami prywatnymi.

Internships

Oferty praktyk

Dzięki naszym połączonym kampusom i sieciom, EPICUR będzie w stanie pomóc studentom w znalezieniu stażu, którego szukają.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.