PROGRAM AMBASADORÓW PROJEKTU EPICUR

Dołącz do nas - zostań Ambasadorem EPICURa !!!

Ambasadorzy EPICURa to grupa stworzona dla 5 przedstawicieli
z każdej uczelni partnerskiej. Podjęcie wyzwania, jakim jest zostanie
Ambasadorem EPICURa, to możliwość rozwoju, szansa na poznanie ciekawych ludzi z
różnych Uniwersytetów europejskich i bycie częścią nowej europejskiej
inicjatywy. Bycie Ambasadorem EPICUR oznacza aktywny udział w kształtowaniu
nowej rzeczywistości w europejskim szkolnictwie wyższym.

No one can better defend a project than its living forces. 

Jak zostać Ambasadorem?

We współpracy z zespołem ds. komunikacji, każdy z Uniwersytetów
Partnerskich zaprosi potencjalnych kandydatów na stanowisko Ambasadora EPICUR do
składania ofert w celu wyznaczenia 3 osób reprezentujących różne grupy zawodowe
na danej Uczelni oraz 2 przedstawicieli studentów.

 

Ambasadorami mogą zostać: studenci – jeden student studiów
licencjackich i jeden student studiów magisterskich oraz pracownicy: jeden
przedstawiciel administracji i jeden przedstawiciel dydaktyków oraz jeden
badacz. Idealnie byłoby, gdyby wcześniej uczestniczyli w mobilności na jednym z
Uniwersytetów Sojuszu lub pochodzili z jednego z tych Uniwersytetów.

Dlaczego warto zostać ambasadorem?

Długoterminowy innowacyjny model działania, który chcemy
stworzyć, może odnieść sukces i utrzymać się tylko wtedy, gdy wszyscy
członkowie społeczności uniwersyteckiej będą zaangażowani w jego kształtowanie
i realizację w sposób ciągły i regularny.

Kadencja Ambasadora trwa 12 miesięcy i jest funkcją pełnioną
pro bono. Do zadań osoby, która podejmie się pełnienia funkcji Ambasadora
EPICURa będą należały:

– Reprezentowanie EPICUR w swojej lokalnej uczelni (w
relacjach z przedstawicielami studentów i pracowników, członkami lokalnych
zespołów wdrożeniowych Partnera);

– Spotkania ze społecznością uniwersytecką (studentami,
pracownikami) w celu poinformowania ich o istnieniu i działalności EPICUR oraz
zachęcenia ich do skorzystania z możliwości rozwoju poprzez udział w kursach,
szkoleniach, konferencjach, warsztatach czy wizytach  organizowanych przez Uczelnie Partnerskie,

– Podnoszenie świadomości społeczności akademickiej w
zakresie tożsamości i wartości europejskich;

– Organizowanie innowacyjnych działań, w partnerstwie ze
stowarzyszeniami studenckimi, służbami uniwersyteckimi i instytucjami lokalnymi
(przykłady poniżej), w celu promowania EPICURa i europejskich wartości
podstawowych;

– Reprezentowanie EPICUR na imprezach uniwersyteckich;

– Uczestnictwo w głównych wydarzeniach organizowanych przez Sojusz
(np. forum EPICUR).

Ambasadorzy zobowiązują się do organizowania lub
uczestniczenia w różnych akcjach w ciągu roku.

 

Akcje mogą mieć różną formę, w zależności od kreatywności,
umiejętności i możliwości każdego ambasadora. Niektóre działania mogą być
powiązane z już istniejącymi (np. tygodnie europejskie, międzynarodowe dni
mobilności, . . . ) lub całkowicie nowe.

Sieci Ambasadorów

Podczas Europejskich Forów Uniwersyteckich 40 ambasadorów spotka się w celu wymiany doświadczeń i przedstawienia propozycji dotyczących długoterminowego rozwoju Konsorcjum.

 

Po zakończeniu kadencji Ambasadorzy otrzymają stosowny certyfikat potwierdzający udział w Projekcie EPCUR. W miarę możliwości Ambasadorzy, którzy mają status studenta otrzymają również punkty ECTS za swój wkład w rozwój Konsorcjum (zasady przyznawania punktów ECTS za udział w EPICUR Ambassadors Programme zostaną określone przez każdą uczelnię odrębnie, na podstawie wewnętrznych przepisów i regulaminów danej Uczelni).

Aby uzyskać więcej szczegółów i informacji, należy skontaktować się z zespołem EPICUR na swojej uczelni lub napisać na adres contact@epicur.education
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.