O nas

EPICUR > O nas

EPICUR, Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich

EPICUR, European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, należy do
pierwszej generacji konsorcjów, które wprowadzają nową wizję współpracy między
instytucjami szkolnictwa wyższego z całej Europy poprzez utworzenie
Uniwersytetu Europejskiego.

 

Od listopada 2019 r. zespoły na 8 uniwersytetach należących do sojuszu pracują wspólnie, aby urzeczywistnić nowy sposób podejścia do realizowania kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie. W procesie tym najważniejszą rolę będzie pełniło dążenie do osiągnięcia następujących celów: propagowaniu wielojęzyczności oraz ochronie i wzmocnieniu europejskiej różnorodności językowej; uczeniu skoncentrowanym na studencie i formatach nauczania opartych na współpracy między różnymi dziedzinami wiedzy (połączenie nauk ścisłych i humanistycznych Liberal Arts and Sciences); uczeniu się poprzez prowadzenie działalności badawczej oraz staże ściśle związane z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami pożytku publicznego; wdrażaniu oraz promowaniu wszelkich form mobilności (fizycznej, wirtualnej, mieszanej) dostępnych w ramach międzyuniwersyteckiego kampusu EPICUR. Przede wszystkim EPICUR zachęca studentów, nauczycieli, badaczy i pracowników do przekraczania granic geograficznych, kulturowych i akademickich.

Konsorcjum EPICUR tworzy 8 europejskich Instytucji Szkolnictwa Wyższego (HEI):

Struktura organizacyjna i główne założenia EPICURa

Pierwsze trzy lata trwania Projektu EPICUR obejmują fazę pilotażową, która poprzedzi powstanie Uniwersytetu Europejskiego w pełni zintegrowanego ze strukturą wszystkich Uniwersytetów Partnerskich. Projekt opiera się na sześciu podstawowych obszarach działań/pakietach zadań (Work Packages), z których każdy jest prowadzony przez jeden z Uniwersytetów Partnerskich

 • Zarząd Projektu, podejmuje najważniejsze decyzje, kieruje całym Projektem (Strasburg);
 • Promocja wielojęzyczności i inkluzywnego zarządzania (Amsterdam);
 • Wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w celu wykształcenia nowego pokolenia obywateli Europy (Fryburg);
 • Stworzenie kampusu międzyuniwersyteckiego, opartego na podejściu skoncentrowanym na potrzebach studentów i pracowników (Saloniki);
 • Wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń między środowiskiem akademickim i regionem, w którym dana Uczelnia funkcjonuje: współpraca wewnątrz poszczególnych regionów Europy i pomiędzy nimi (Karlsruhe);
 • Rozpowszechnianie informacji i dzielenie się dobrymi praktykami oraz zrównoważony rozwój i współpraca (Strasburg).

Konsorcjum EPICUR na pierwszym miejscu stawia edukację skoncentrowaną na podejściu opartym o ideę „Liberal Arts and Sciences Education”, tj. podejściu interdyscyplinarnym: jednym z celów długoterminowych jest stworzenie czteroletniego programu anglojęzycznych studiów licencjackich „European bachelor of liberal arts and sciences”, który będzie prowadzony we wszystkich Uczelniach Partnerskich EPICURa.

Transformacja cyfrowa w szkolnictwie wyższym i zwiększenie stopnia mobilności studentów stanowią kolejne istotne elementy misji EPICURa. 

Kolejnym priorytetowym celem Projektu jest wielojęzyczność. Pojęcie to oznacza, iż do roku 2025, nowe pokolenie studentów powinno posługiwać się co najmniej dwoma językami obcymi, poza językiem angielskim. Tak rozumiana i rozwijana idea wielojęzyczności, pozwoli skonsolidować i wykorzystać potencjał językowy Europy w celu zapewnienia wszystkim studentom dostępu do edukacji na  każdej wybranej Uczelni Partnerskiej, likwidując bariery językowe.

EPICUR planuje rozwijać istniejące powiązania i łączyć wspólne obszary działań między Uniwersytetami Partnerskimi oraz tworzyć nowe sieci współpracy w celu efektywnego wykorzystania potencjału edukacyjnego i badawczego każdego z Parterów, a w efekcie całego Konsorcjum.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.