Struktura organizacyjna i opis działań

EPICUR > O nas > Struktura organizacyjna i opis działań

Pierwsze trzy lata trwania Projektu EPICUR obejmują fazę pilotażową, która poprzedzi powstanie Uniwersytetu Europejskiego w pełni zintegrowanego ze strukturą wszystkich Uniwersytetów Partnerskich. Projekt opiera się na sześciu podstawowych obszarach działań/pakietach zadań (Work Packages), z których każdy jest prowadzony przez jeden z Uniwersytetów Partnerskich 

 • WP1 Zarząd Projektu, podejmuje najważniejsze decyzje, kieruje całym Projektem (Strasburg); 
 • WP2 Promocja wielojęzyczności i inkluzywnego zarządzania (Amsterdam);
 • WP3 Wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w celu wykształcenia nowego pokolenia obywateli Europy, nowy program studiów Liberal Arts and Sciences (Fryburg);
 • WP4 Stworzenie kampusu międzyuniwersyteckiego (platforma internetowa), opartego na podejściu skoncentrowanym na potrzebach studentów i pracowników (Saloniki);
 • WP5 Wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń między środowiskiem akademickim i regionem, w którym dana Uczelnia funkcjonuje: współpraca wewnątrz poszczególnych regionów Europy i pomiędzy nimi (Karlsruhe);
 • WP6 Rozpowszechnianie informacji i dzielenie się dobrymi praktykami oraz zrównoważony rozwój i współpraca (Strasburg).

EPICUR jest jednym z 17 wybranych uniwersytetów europejskich, które wygrały zaproszenie do składania projektów pilotażowych dla uniwersytetów europejskich na rok 2019 ogłoszone przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Projekty Uniwersytetów Europejskich są projektami pilotażowymi wybieranymi na okres trzech lat. Nasz projekt będzie trwał dłużej, ponieważ naszym głównym celem jest trwały i zrównoważony sojusz, i dlatego od początku pracujemy nad rozwojem naszego Konsorcjum w perspektywie długoterminowej.

W 2021 roku Komisja Europejska ogłosi kolejne zaproszenie dla Instytucji Szkolnictwa Wyższego do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie kolejnych sojuszy Uniwersytetów Europejskich i będzie to dla nas czas, aby jeszcze bardziej skupić nasze wysiłki na zapewnieniu stabilności EPICURa w celu przejścia na wyższe poziomy współpracy i integracji na rzecz tworzenia nowej, lepszej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym dla kolejnych pokoleń studentów.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.