ZARZĄD – WP1

WP1, to grupa robocza, która odpowiada za stworzenie warunków umożliwiających pomyślne zakończenie działań projektowych terminowo, jak również wypełnienie zobowiązań umownych projektu bez większych konfliktów lub odchyleń.

Działania

Jest on zorganizowany wokół 4 działań:

 1. „Monitorowanie i wdrażanie zarządzania projektem” w każdej instytucji partnerskiej, poprzez powołanie lokalnych Partnerskich Zespołów Wdrożeniowych (PIT) skupiających wszystkie osoby decyzyjne zaangażowane w projekt EPICUR oraz poprzez regularne monitorowanie i raportowanie postępów w realizacji zadań opisanych we wniosku projektowym.
 2. „Podstawy realizacji projektu” definiujące dokumenty umowne, organizację spotkania integracyjnego i inauguracyjnego oraz konfigurację narzędzi służących do zarządzania projektem.
 3. „Techniczny monitoring projektu” zapewniający najwyższy poziom jakości podejmowanych działań przez cały okres trwania projektu, poprzez regularne spotkania i stałe monitorowanie wykonania kolejnych etapów w zaplanowanych terminach. W tym celu partnerzy powołali Zespół Zarządzający Projektem (PMT) (PMT) , w skład którego wchodzą urzędnicy ds. projektów partnerskich i liderzy grup roboczych, a przewodniczy mu koordynator strategiczny PPL, co pozwala na ciągłą dyskusję podczas comiesięcznych spotkań. Monitoring techniczny będzie prowadzony poprzez regularne sprawozdania z realizacji projektu przedkładane  Komitetowi Sterującemu co sześć miesięcy.
 4. „Strategiczny monitoring projektu” zapewniający korelację między długoterminową strategią EPICUR, a poszczególnymi etapami realizowanymi w ramach projektu, upewniając się, że te ostatnie pozostają w zgodzie z deklaracją misji i przyczyniają się do osiągnięcia celów długoterminowej strategii. Niniejsze działanie zawiera również sprawozdania okresowe i końcowe dla instytucji UE.

WP1 współdziała ze wszystkimi innymi grupami roboczymi, a w szczególności z WP6 („Zrównoważony rozwój i rozpowszechnianie”), ponieważ tworzy to podstawy dla realizacji długoterminowej strategii Konsorcjum EPICUR: Obecny projekt jest fazą pilotażową w długoterminowym procesie tworzenia Uniwersytetu Europejskiego osadzonego na idei współpracy Uczelni Partnerskich. WP1 pozwala zatem partnerom na wdrożenie w fazie pilotażowej właściwego modelu zarządzania Konsorcjum

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.