WIELOJĘZYCZNOŚĆ – WP2

EPICUR > O nas > Struktura organizacyjna i opis działań > WIELOJĘZYCZNOŚĆ – WP2

WP2 odpowiada za rozwijanie i propagowanie takich wartości, jak: wielojęzyczność i równość społeczna. Obie dotyczą roli, jaką język ma do odegrania w Europie przyszłości; pierwszy jako jej najbardziej charakterystyczna siła, drugi jako jej najważniejszy warunek wstępny.

W dążeniu do stworzenia europejskiego systemu szkolnictwa wyższego do 2025 r. w nowej formie oraz w odpowiedzi na cele i realizację misji Projektu, EPICUR zakłada stworzenie warunków dla edukacji nowego pokolenia Europejczyków, które będzie posługiwało się przynajmniej dwoma językami obcymi.

Naszym ostatecznym celem jest, aby z czasem EPICUR stał się jedną z wiodących instytucji szkolnictwa wyższego, jeśli chodzi o uczenie języków obcych i powszechne edukowanie studentów wielojęzycznych, a tym samym nie tylko zachowując, ale i wzmacniając różnorodność językową Europy. W związku z tym EPICUR jest zaangażowany w osiąganie wymiernych rezultatów w dziedzinie kształcenia osób wielojęzycznych, które będą służyć społeczeństwu europejskiemu poprzez wzmocnienie jego bogatego wielojęzycznego charakteru. W tym celu, podobnie jak w przypadku wszystkich działań w ramach projektu, EPICUR będzie wykorzystywał zarówno perspektywy inter- i transdyscyplinarne, jak i podejście oparte na podejmowaniu kolejnych wyzwań z tym związanych.

Uniwersytety partnerskie EPICUR znajdują się w 6 różnych krajach europejskich, w których językiem ojczystym jest 5 różnych uznanych języków europejskich: holenderski, francuski, niemiecki, grecki i polski. Taka różnorodność językowa Uniwersytetów wchodzących w skład EPICURa jest jednym z głównych atutów Konsorcjum. EPICUR wykorzysta te atuty, tworząc europejski „zasób wiedzy i dobrych praktyk” w zakresie wielojęzyczności i międzykulturowości, który posłuży jako źródło inspiracji dla innych Uniwersytetów w zakresie nauczania języków obcych w przyszłości.

Działania

Jednym z pierwszych działań zmierzających do osiągnięcia naszego celu jest zbadanie programów językowych oferowanych na każdym z Uniwersytetów EPICURa oraz sprawdzenie, gdzie można nawiązać, pogłębić, kontynuować, a nawet rozszerzyć współpracę w ramach tych programów na pozostałe Uniwersytety Partnerskie w obrębie Konsorcjum EPICUR.

Ponadto działania zespołu w ramach WP2 będą polegały na sformalizowaniu polityki językowej Konsorcjum poprzez podpisanie wspólnego oświadczenia w sprawie wielojęzyczności oraz listu intencyjnego w sprawie wprowadzenia Modelu Polityki Językowej w ramach Konsorcjum EPICUR, które zostaną zatwierdzone przez Rektorów wszystkich uczelni wchodzących w skład Konsorcjum.

Kolejnymi krokami w działalności WP2 będzie opracowanie europejskiego modelu polityki językowej EPICUR i pilotowanie realizacji tego modelu na Uniwersytetach Partnerskich oraz opracowanie nowych strategii mobilności dla europejskich programów językowych

Organizacja

Uniwersytet w Amsterdamie (UvA) jest liderem WP2 i dlatego jest odpowiedzialny za pomyślną i terminową realizację celów określonych do zrealizowania przez tę grupę roboczą.

Inne uniwersytety zaangażowane w konkretne zadania WP2 to Uniwersytet w Strasburgu (Unistra) w zakresie programów językowych i zachęt dla studentów do nauki języków europejskich oraz Uniwersytet Górnej Alzacji (UHA) w zakresie szkolenia umiejętności międzykulturowych i tandemu językowego warsztaty „train the trainer”.

Uniwersytet we Freiburgu będzie służył jako „poligon doświadczalny” do wdrażania instytucjonalnej polityki językowej opartej na modelowej polityce językowej EPICUR i będzie dzielił się swoimi doświadczeniami z pozostałymi Partnerami w ramach Sojuszu.

Oczywiście, istnieje również wiele powiązań WP2 z innymi  grupami roboczymi, takimi jak WP3 w kontekście Liberal Arts & Sciences oraz WP4 poprzez wykorzystanie platformy internetowej do nauczania języków obcych i wirtualnej mobilności.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.