Liberal Arts & Sciences – WP3

EPICUR > O nas > Struktura organizacyjna i opis działań > Liberal Arts & Sciences – WP3

INNOWACYJNE FORMY UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA DLA PRZYSZŁYCH OBYWATELI EUROPY

W sercu EPICUR znajduje się tradycja uczenia się i nauczania Liberal Arts and Sciences (LAS). Współczesne programy LAS uznają potrzebę prawdziwej współpracy interdyscyplinarnej w celu określenia i podjęcia wyzwań społecznych, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Szczególny nacisk kładzie się na promowanie świadomości i zrozumienia międzykulturowego, na rozwój krytycznej analizy i refleksji, a także na zdolność do zachowania przy tym autonomii i zdolności przedstawiania rzeczowych i przekonujących argumentów w dyskusji.

Działania

W pakiecie roboczym 3 rozwijamy dwa kierunki studiów edukacyjnych, które nawiązują do tradycji LAS: „Zrównoważony rozwój naturalny i społeczny” oraz „Tożsamości europejskie”.

W ramach każdej ścieżki edukacyjnej studenci mają możliwość podejścia do problemów z nowych interdyscyplinarnych i międzykulturowych perspektyw w szerokiej gamie najnowocześniejszych formatów nauczania, w tym wspólnych i równoległych kursów, wspólnych kursów blokowych, wycieczek i szkół letnich, na miejscu i cyfrowych. W ten sposób studenci EPICUR mają możliwość skorzystania z interdyscyplinarnego programu nauczania, jak również nowoczesnych metody nauczania, które inspirują krytyczne myślenie.

Programy studiów LAS we Fryburgu i Amsterdamie są punktami wyjścia dla WP3. Do tej bilateralnej współpracy dołączy z czasem  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z programem LAS, który jest na tym Uniwersytecie sukcesywnie rozwijany . Jednak w swoim zakresie i ambicji, WP3 ma na celu zintegrowanie programów, wydziałów i studentów ze wszystkich ośmiu partnerów EPICUR oraz promowanie i rozpowszechnianie elementów studiów LAS w całym Konsorcjum.

Podobnie jak WP2, także WP3 jest ściśle powiązany z innymi grupami roboczymi, które koncentrują się na wielojęzyczności, rozwoju EIUC (Wirtualny Kampus Międzyuniwersytecki) lub integracji różnych regionów Europy. WP3 szczególną uwagę poświęca roli i zaangażowaniu studentów w proces edukacji – nie tylko jako osób realizujących innowacyjny program nauczania wprowadzony w ramach Konsorcjum, ale jako współprojektantów i współtwórców tego formatu.

Podsumowując, WP3 doskonale współgra z nadrzędnymi celami Komisji Europejskiej dla Uniwersytetów Europejskich:

 • rozwój „programów nauczania skoncentrowanych na studentach, realizowanych wspólnie w ramach kampusu międzyuniwersyteckiego,
 • wprowadzenie „podejścia opartego na wyzwaniach, zgodnie z którym studenci, nauczyciele akademiccy i partnerzy zewnętrzni mogą współpracować w interdyscyplinarnych zespołach w celu rozwiązania największych problemów przed którymi stoi dziś Europa.

Organizacja

Pakiet roboczy 3 jest koordynowany przez Uniwersytet we Freiburgu (ALU-FR). Z istniejącym i nowym programem LAS, Uniwersytet Amsterdamski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu są głównymi partnerami WP3. Wszyscy partnerzy projektu EPICUR wniosą do WP3 swoją szczególną wiedzę i doświadczenie. Wspólna grupa zadaniowa składająca się z przedstawicieli wszystkich uniwersytetów członkowskich EPICUR zapewnia integrację i wspólny rozwój programów nauczania.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.