KAMPUS MIĘDZYUCZELNIANY – WP4

EPICUR > O nas > Struktura organizacyjna i opis działań > KAMPUS MIĘDZYUCZELNIANY – WP4

Niniejszy pakiet prac dotyczy wyzwania, jakim jest znalezienie właściwej równowagi między kształceniem przyszłych przywódców Europy (elitaryzm) a obowiązkiem integracji społeczeństw europejskich poprzez edukację (integracja). Europejskie uniwersytety muszą mieć charakter integracyjny, bez poświęcania doskonałości i bez rezygnacji z obecnego systemu minimalnej kontroli na poziomie przyjęć (pamiętając o różnicach w przyjmowaniu na studia wśród 8 partnerów EPICUR).

W innych częściach świata, zwłaszcza w USA, uniwersytety opierają swoją doskonałość na kontrolowaniu jakości akademickiej studentów na poziomie wejściowym. Wyzwaniem dla europejskich uniwersytetów jest zatem połączenie badań na rzecz doskonałości (nagrody Nobla, najlepsi nauczyciele i naukowcy) w ramach globalnej konkurencji z jednej strony, a z drugiej strony – społeczne żądanie (i prawny obowiązek) otwarcia uniwersytetów dla wszystkich studentów. Przy takiej polityce otwartości, uniwersytety muszą rozwijać koncepcję „doskonałości inkluzywnej”.

Aby rozwiązać ten problem, stworzymy narzędzia i wytyczne w kierunku wspólnych ram, zarówno proceduralnych, jak i technicznych, dla nowego podejścia edukacyjnego opartego na doskonałości integracyjnej. Ramy te zostaną opracowane i przetestowane na dwóch pilotażowych kursach.

 

Działania

W związku z tym, główne działania WP4 to:

 • Opracowanie procedur w celu stworzenia Kampusu Międzyuniwersyteckiego, w tym procedur przyjmowania studentów, jak również procedur oceny kursów i monitorowania mobilności
 • Zaprojektowanie i opracowanie platform technicznych dla kampusu międzyuniwersyteckiego, w tym platformy nauczania Virtual Campus (VCLP) i systemu Virtual University Registrar (VURS)
 • Projektowanie procesów nauczania i tworzenie modułów nauczania w zakresie badań nad zrównoważonym rozwojem

Działania te rozwiną strukturę umożliwiającą stworzenie Kampusu Międzyuniwersyteckiego przyszłości, wspierającego płynną i wirtualną mobilność.

Organizacja

Ten pakiet roboczy jest koordynowany przez  Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (AUTh)  z kluczowym wkładem w poszczególne zadania ze strony  Uniwersytetu we Fryburgu (ALU-FR)  i Instytutu Technologicznego w Karlsruhe (KIT). Natomiast wszyscy partnerzy wezmą udział w procesie zbierania informacji niezbędnych do zaprojektowania i wdrożenia Wirtualnego Campusu.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.