WZMACNIANIE I ŁĄCZENIE REGIONÓW – WP5

EPICUR > O nas > Struktura organizacyjna i opis działań > WZMACNIANIE I ŁĄCZENIE REGIONÓW – WP5

Wzmacnianie i łączenie regionów poprzez Uniwersytet Europejski: Rozwój regionalny w obrębie regionów europejskich i pomiędzy nimi

Głównym przekonaniem EPICURa jest to, że różnorodność Europy jest źródłem jej siły. Celem WP5 jest rozwijanie działań zbliżających do siebie regiony europejskie. Aby osiągnąć ten cel, EPICUR zmierza w trzech kierunkach: badania, biznes i edukacja.

W obszarze naukowo – badawczym EPICUR połączy swoje regionalne sieci międzyuniwersyteckie w jedną dużą siatkę współpracy, tzw. meta-sieć.

W obszarze działań biznesowych celem będzie wspólny ekosystem przedsiębiorczości.

W obszarze działań edukacyjnych , EPICUR wraz z partnerami z różnych środowisk akademickich, zorganizuje staże badawcze w różnych instytucjach biznesu, przemysłu i organizacjach społecznych (fundacje, stowarzyszenia), zaprojektuje laboratoria (Masterlabs) oraz opracuje system  szkoleń z zakresu komunikacji interkulturowej.

Działania

BUDOWANIE MOSTÓW POMIĘDZY RÓŻNYMI REGIONALNYMI SIECIAMI UNIWERSYTECKIMI

Uniwersytet we Wiedniu (BOKU) prowadzi działania mające na celu wspieranie owocnej współpracy prowadzącej do powstania Uniwersytetu Europejskiego, który zbliża do siebie studentów i naukowców oraz umożliwia dzielenie się doświadczeniami, kompetencjami, zasobami i najlepszymi praktykami w celu sprostania wyzwaniom społecznym. EPICUR zwiększy widoczność sieci uniwersyteckich poprzez opracowanie wspólnej bazy danych dla tych połączeń.

ŁĄCZENIE REGIONÓW POPRZEZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT) nadzoruje działania związane z przedsiębiorczością w ramach EPICUR, a także kieruje pakietem zadań, który jest z tym związany. Przedsiębiorczość nie zna granic i dlatego czerpie korzyści z różnorodności regionów partnerskich – jest to również ważny kanał oddziaływania Uniwersytetów na ich region. Chcemy połączyć różne ekosystemy innowacji i promować przedsiębiorcze myślenie wśród studentów poprzez studenckie laboratoria przedsiębiorczości. Przyszłe przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność będą od początku zorientowane na działalność międzynarodową, co umożliwi im łatwiejszy dostęp do rynków pracye we wszystkich regionach.

ŁĄCZENIE REGIONÓW POPRZEZ STAŻE BADAWCZE I LABORATORIA MASTER

KIT prowadzi działania w zakresie tworzenia laboratoriów wzorcowych (Master Labs) i staży badawczych.

Master Labs są przeznaczone dla zaawansowanych studentów studiów magisterskich, którzy mają zamiar kontynuować karierę badawczą w trakcie studiów doktoranckich. System kształcenia w ramach tych laboratoriów będzie interdyscyplinarny, innowacyjny i będzie obejmował partnerów i instytuty badawcze spoza danej uczelni.

Doktoranci będą odbywać staże naukowe u Partnerów w ramach Konsorcjum lub w instytutach badawczych poza uczelnią. Tylko 8-tygodniowy program pilotażowy będzie odbywał się w KIT. Staże są dostosowane do potrzeb każdego naukowca, obejmują dostęp do określonej infrastruktury badawczej i mają na celu generowanie wspólnych projektów badawczych.

Studenci będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe na Uniwersytetach Partnerskich, w instytutach badawczych, prywatnych przedsiębiorstwach lub organizacjach pożytku publicznego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości, a także poszerzyć horyzonty i wzmocnić kompetencje międzykulturowe. Stażom w organizacjach pożytku publicznego będą towarzyszyć kursy uczenia się poprzez służbę.

TWORZENIE POŁĄCZEŃ MIĘDZY REGIONAMI POPRZEZ ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘDZYKULTUROWYCH

Uniwersytet w Miluzie (UHA) jest odpowiedzialny za rozwijanie zagadnień związanych ze stroną interkulturową projektu EPICUR. Celem długoterminowym tego pakietu zadań jest wyszkolenie trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia międzykulturowe dla studentów i pracowników każdej uczelni EPICUR. Szkolenia pozwolą im z łatwością współpracować w środowisku europejskim. UHA i jego Centrum Umiejętności Transgranicznych NovaTris (ANR-11-IDFI-0005) będą realizować wieloetapowy proces obejmujący badania i szkolenia w celu stworzenia podręcznika dobrych praktyk w zakresie kompetencji międzykulturowych.

Organizacja

WP5 jest koordynowany przez  Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i University of Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu (BOKU),  a University of Haute-Alsace (UHA) jest liderem pakietu zadań w ramach tej grupy roboczej.

Wszyscy partnerzy będą uczestniczyć w realizacji różnych działań z zakresu działań przypisanych do realizacji w ramach WP5.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.